Mi is lehetne szebb téma most, mint a karácsonyi esküvők.

Sokan félnek, szó szerint fáznak ettől az opciótól, pedig valljuk be, az esküvő és a karácsony valahogy jól megfér egymás mellett :) Hiszen a szeretet és a szerelem két olyan fogalom, ami kéz a kézben jár. Hiszen létezik szeretet szerelem nélkül, és bármilyen furcsa, szerelem is létezik szeretet nélkül, de valljuk be, akkor lesz sikeres a házasságunk, ha a kettő együtt meg van.

Hoztam Nektek inspirációs képeket, amiken azt mutatjuk meg, hogy egy karácsonyi esküvő mennyire lehet szemkápráztató, fenséges és gyönyörű.

Gyertek és inspirálódjunk együtt :)

Régi magyar esküvői szokások


Maga az ""esküvő"" elnevezés a házasulandók egymásnak tett esküjére utal, régen hitnek, hitlésnek is hívták. De lássuk csak milyen régi esküvői szokások voltak és vannak érvényben?

Eredetileg a menyasszony és a vőlegény kísérete (násznép) külön vonult a templomhoz, miután a vőlegény küldöttje (általában a vőfély) kikérte a menyasszonyt a háztól. Az esküvőt levezető papnak süteményt és italt vittek ajándékba. Sütemény és ital az ún. hívatlanoknak is járt (kalács vagy kuglóf és bor). A "hívatlanok" - ahogy nevük is utal rá - azok a falubeliek voltak, akik nem voltak hivatalosak az esküvőre és alakodalomba, de érdeklődtek az esemény iránt, és kíváncsiak voltak az Ifjú Párra. A násznép és a hívatlanok ún. paptáncot jártak a templom előtt.
A mai szokásoktól eltérően a két násznép a saját lakodalmas házához tért vissza, mely az ifjú pár szüleinek házát jelentette, természetesen. Itt ünnepi fogadás várt rájuk.
Ezután következett a menyasszony búcsúztatása, melynek keretében az ifjú ara búcsút vett a családjától és a hozzátartozóktól. Ezt legtöbbször a vőfély öntötte szavakba a meghatott leányzó helyett. Versben mondott "Isten Veletek"-et a szüleinek, testvéreinek, barátnőinek, szomszédainak. Megköszönte a gondoskodást, és bocsánatot kért az esetlegesen okozott bosszúságokért.
Az események sora a hérészt (más néven kárlátó - amikor a menyasszony násznépe avőlegény házához látogat) követően a vőlegény szüleinek házánál folytatódott, melyet átrendeztek a vendégsereg fogadására a rokonoktól és az utcabeliektől összegyűjtött bútorok és berendezési tárgyak segítségével. A nagy zsúfoltság ellenére helyet készítettek a menyasszony hozománya számára.
A hozományba beletartozott minden ingatlan és ingóság, melyet az ifjú feleség a házasságba vitt. Néhány dolog azoknál a családoknál is beletartozott a hozományba, ahol anyagi helyzetük nem engedett meg nagy értékű ajándékokat. Ilyen volt a kelengye és a menyasszonyi ágy, mely utóbbi neve ellenére valójában nem ágyat jelentett, hanem ágyneműt. Ezeket a menyasszony nőrokonai már kislánykora óta gyűjtötték (stafírung), és az ún. kiházasításkor adtak át neki. A nászágyról (ágyszék) való gondoskodás a vőlegény feladata volt (vagy ha - nem ritka esetben - kényszerházasságról volt szó, és a vőlegénynek nem tetszett a menyasszony, akkor a vőlegény apjáé.) Hozománya általában csak annak a menyasszonynak nem járt, aki szülei akarata ellenére ment férjhez. A hozományt ünnepélyes keretek között adták át az ifjú férjnek, akit a kezelés joga illetett. Ezek az ingatlanok és ingóságok azonban a feleség tulajdonában maradtak. A nő halála vagy válás esetén előfordult, hogy a nő családja pereskedett az egykori hozományért, bár többnyire a férjet vagy az örökösöket illette.
Visszatérve a vigaszsághoz, falvakban sokáig tartotta magát a lakodalmi sátor alkalmazása, melyet gerendákból és ponyvából késztettek. A lakodalmas házat feldíszítették, és zöld ágakból kaput építettek. A zöld ágak a természet megújulását és a termékenységet jelképezték, és rontáselhárító erőt tulajdonítottak neki. Az ágak nemcsak a kapu díszítésében, hanem a lakodalmi kalácsban is szerepet kaptak. A hatalmas méretű kalácsba ágakat, virágokat, gyümölcsöket, mézeskalácsot és egyéb díszítőelemeket szúrtak. A kalácsból minden vendégnek kellett hogy jusson, sőt a lakodalomban valamilyen okból kifolyólag részt nem vevő családtagoknak is küldtek, és a hívatlanok is ebből kaptak. A nagy anyagi terhet jelentő kalács elkészítését általában a keresztszülők (násznagy, nyoszolyóasszony) vállalták magára.
A vacsora régente tejbekásával zárult, mely alkalmat adott a kásapénz összegyűjtésére. A kásapénzt a násznép adta össze a vendéglátó gazdasszony számára, mely vidám formát öltött (kásatáncgazdasszonyok táncaszakácsasszonyoktánca). A gazdasszony pólyával bekötötte a kezét, és egy hatalmas kanalat tartva a másik kezében jajveszékelve körbejárt a vendégek között. A vőfély panaszolta el az asszony bánatát, miszerint főzés közben megégette a kezét, és a gyógyításhoz pénzre van szüksége. Gyakran a többi főzőasszony is csatlakozott ehhez az aktushoz.
Az éjszaka fénypontja a menyasszonytánc volt, mely az ifjú ara utolsó táncát jelentette "leányként". A vőfély vagy a násznagy jelentette be ezt az eseményt, és ők is kezdték a táncot. Ezután következtek a többiek a lakodalmi tisztségek hierarchiája szerint, majd a többi vendég. A menyasszonyt azonban nem adták ingyen. A násznagyok tányérba, kosárba vagy rostába gyűjtötték össze a menyasszonypénzt. Innen származik a rostatánc elnevezés. Néhány vidéken ezt a lakodalmi tánc összefonódott a gyertyás tánccal (a vőfély és a vendégek gyertyát tartanak a kezükben) vagy a párnás tánccal (a násznép egy tagja a feje fölé tartott párnával táncol, melyet választottja elé dob, rátérdelnek, és megcsókolják egymást).

Sokan nem tesznek különbséget a menyasszonytánc és a menyecsketánc között, holott a kettő nem egy és ugyanaz. A menyecsketáncot az ifjú feleség eredetileg piros-fehér babos ruhában, majd magyar népviseletben, később szimplán piros vagy bordó ruhában járta. A különbség tehát, hogy a menyecsketánckor a feleség már asszonyként van jelen, asszonyruhában. Nevezik még újasszonytáncnak is, melyet értelemszerűen az újasszony és az újember táncolt.
Az ifjú pár e táncait parodizálva néhány mókás kedvű legény vagy férfi menyasszonynak öltözött be. Ez a maskarás menyasszony, vagy manapság a bolondmenyasszony szokása.
A következő rítus az ún. kontyolás volt. Ennek során a nyoszolyóasszony a menyasszony hajából kontyot fésült, és rátette a főkötőt vagy fejkendőt, mely az asszonyokat illette meg (bekötötte a fejét). Ebben több idős nőrokon is segédkezhetett, hiszen a menyasszony eljátszotta, mintha tiltakozna az asszonnyá válás ellen.
Ezután következhetett a menyasszonyfektetés vagy elhálás, melynek régen jogi jelentősége is volt. Az ifjú párt a lakodalmi tisztségviselők ünnepélyes rítusok közepette lefektették egy elzárható helyiségbe, gyakran a padlásra, hogy a nászéjszakán megtörténhessen az elhálás. Bizonyos területeken a menyasszony szűzességét bizonyító véres lepedőt is közszemlére tették. Ha erre nem nyertek bizonyosságot, az nagy szégyen volt a leányra nézve, és a vőlegény családja elégtételt követelhetett. Az elhálást megelőzően ismét szerepet kaptak a termékenységrítusok. Ennek keretében például gyermeket hempergettek meg a nászágyon, hogy a bő gyermekáldás ne maradjon el. Természetesen, a nászéjszaka történései a mulatozó vendégek oldalát is furdalták, ezért gyakran olyan tárgyakat dugtak a nászágyba, melyek valamilyen módon hangot adtak, hogy kontrollálhassák az elhálás megtörténtét, és - természetesen - jót mulathassanak ezen.
Miután mindenki megtette a kötelességét, és kimulatta magát, a lakodalom másnapjának hajnalán került sor az ún. tyúkverőre. Ezen a legkitartóbb vendégek vettek részt, és hazatérés közben nagy lármát csapva próbálták meg felébreszteni a korábban nyugovóra tért vendégeket. Sokszor megpróbálták őket visszavonni a mulatságba, illetve megdézsmálták éléskamrájukat. Hogy ne derülhessen fény a csibészek kilétére, maskarát is öltöttek.
Reggel (vagy ha a lakodalom nem vasárnap hajnalban fejeződött be, akkor az ezt követő első vasárnap reggel) következett az esküvő és a sokszor több napig tartó lakodalom ünnepélyes lezárásaként a sokkal visszafogottabb és emelkedettebb hangulatú asszonyavatás. Ennek során az újasszony vagy az új pár ünnepi ruhába öltözött, és így mentek el a templomba, ahol az új feleség hivatalosan is elfoglalhatta új családjának státusza alapján őt megillető új helyet (székfoglalás). Egyes helyeken kalácsot is vitt magával, melyet a pap megáldott, és az asszony hazavitt.

Esküvői dekoráció 5 lépésben

Mind tudjuk, hogy az esküvő többről szól, mint maga az esemény. Egymásra találtatok a pároddal, elköteleztétek magatokat egymás mellett és feltett szándékotok egy életen át boldogságot csempészni a másik életébe. Ez az egyetlen, ami igazán számít, de azért ne tagadjuk le: a kapcsolat megkoronázásaként mindannyian tökéletes esküvőről álmodozunk.

A kép forrása

Az egyik legsarkalatosabb pont a ruha mellett kétséget kizáróan a dekoráció kiválasztása. Ha azt sem tudod, hogyan kezdj hozzá, vagy vannak már ötleteid, de még nem állt össze az egész, akkor jó helyen jársz! Tippjeinkkel segítünk, hogy a szervezéssel járó stresszből csak az egészséges izgalom maradjon meg, és ez a különleges nap valóban rólatok szóljon.

1. Gondoljátok át, mennyi pénzt tudtok rászánni


Az első lépés nem kellemes, de elengedhetetlen ahhoz, hogy tudatosan tudjatok tervezni és ne mindennek a közepén szembesüljetek vele, hogy a kinézett tökéletes dekor nem fér bele a keretbe.

A keret megszabása véletlenül sem egyenlő azzal, hogy le kell mondanotok mindenről, ami különlegessé varázsolná számotokra ezt az alkalmat! Mindössze annyit jelent, hogy reális képetek lesz arról, hogy mire mennyit tudtok szánni, és innentől lesz igazán izgalmas a játék - a lehetőségeknek csak a saját fantáziátok szabhat határt.

2. Válasszatok egy stílust vagy tematikát

Hagyományos, formális esküvőt szeretnétek rengeteg vendéggel, vagy családias hangulatot lazább köntösben? Imádjátok a retrót, vagy épp azt szeretnétek, ha mindenki hawaii-i stílusban öltözne?! Ne gondoljátok, hogy száz százalékban egy lejátszott forgatókönyvhöz kell alkalmazkodnotok. Vannak ugyan "kötelező" elemek, de fontos, hogy a legmeghatározóbb dolgok a saját igényeiteknek megfelelően alakuljanak.

3. Állapodjatok meg a színekben

A színek fontos szerepet játszanak az esküvő karakterének kialakításában és a dekoráció szinte minden elemét meghatározzák, így ez a rész alapos megfontolást igényel.

Általánosságban elmondható, hogy két-három színnél többen nem érdemes gondolkodni, hogy ne keltsen túlzsúfolt érzetet a dekor. Mindenképp egymással harmonizáló színeket válasszatok, és ügyeljetek arra, hogy az egyes színek milyen hatást keltenek külön-külön és együtt.

A színelmélettel kapcsolatban itt, a színek párosításával kapcsolatban itt olvashattok részletesebb tájékoztatást, a választáshoz pedig nagy segítség lehet ez, ez és ez az oldal. Jó tervezést!

A kép forrása

4. Mérlegeljetek

A kötelező kellékek és a milliónyi dísz tengerében könnyű elveszni. Ne gondoljátok, hogy mindenre szükségetek van ahhoz, hogy egyedivé tegyétek az esküvőt és emlékezetes maradjon mind számotokra, mind a vendégek számára! Beszéljétek meg, melyek azok a dolgok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy te és a párod igazán jól érezzétek magatokat, és melyek azok, amelyek egyikőtöknek sem hiányoznának igazán.

Ha az elején megállapodtatok egy keretben, most jön az a rész, ahol igazán megcsillogtathatjátok a kreativitásotokat. Az interneten számtalan helyről meríthettek inspirációt (például a termékeink között vagy a Pinteresten) különleges, kisebb költségvetésből is könnyen megvalósítható ötletekkel kapcsolatban, amelyek garantálják, hogy a ti igényeiteknek megfelelő legyen még a legapróbb asztaldísz is.

5. Vegyétek figyelembe a helyszínt

Alaposan nézzetek körül és gondoljátok végig, hogy a helyszínen milyen lehetőségek állnak rendelékezésre, hová kerül majd dekoráció (a bejárat mellé, az asztalokra, a padlóra, a plafonra, a falakra, a fürdőszobába stb.), és annak megfelelően tervezzetek. Szintén nem mindegy, hogy kül- vagy beltéri eseményről van szó, hiszen a dekoráció anyagát, funkcióját is ehhez kell igazítanotok.

///

Ha tudatosan vágtok bele, a dekoráció megtervezése hajtépés helyett egészséges kihívássá szelídül, a végeredmény pedig olyasmi lesz, amire ti és a vendégeitek is jó érzéssel gondolhatnak vissza. A legfontosabb, hogy együtt, jó hangulatban töltsétek el ezt a különleges napot, a szervezés pedig ne az idegeskedésről, hanem a várakozással teli izgalomról szóljon.

10 "Nagy Nap" dolog, amiről senki nem beszélt azelőtt Neked

Akármennyire is szeretnénk, vannak dolgok, amikre nem lehet felkészülni. Ilyen az esküvő napja is. 
A The Knot egy csokorba kötötte azokat a jelenségeket, amiket csak akkor tapasztalhatunk meg, ha "élesben" zajlik a nagy esemény.

Nem számít, hány esküvőn vettünk részt azelőtt, vagy hányszor pompáztunk koszorúslány-ruhában, vannak dolgok, amikre sosem gondolnánk egészen addig, míg össze nem kötjük életünket a párunkkal.

Ha valakit megkérdezünk az esküvőjéről, szinte biztos, hogy azt fogja mondani, milyen hamar elrepült az a nap. Előtte tudod már, milyen elfoglalt is leszel, hogyan jutsz egyről a kettőre, és máris vágod a tortát. Tudod majd, hogy szükség esetén sürgősségi készletet kell beszerezned, de abban a helyzetben eléggé nehézkes megoldani, hogy a hatalmas, habos-babos ruhádról hogyan is távolítsd el az ételfoltot. Ám a száraz szervezés rész mellett vannak azért olyan megfoghatatlan dolgok is, amik színekbe öltöztetik a Nagy Napot. Most következzen az esküvőről tíz tény, amiről azelőtt senki nem beszélt Neked.

Kép forrása
1. A ceremónia előtti tíz perc a legidegőrlőbb időszak

Az a tíz perc, míg bevezetnek a templomba és végigvonulsz rajta, életed leginkább gyomorszorító tíz perce. Ekkor minden új értelmet nyer, hoztál egy sorsfordító döntést, körülötted azok az emberek, akik a legfontosabbak és akik szemében Te is kivételes fontosságot élvezel. Gondolj csak bele: valahol mélyen a végét várod a napnak, mégis előtted egy egész nap ünnepelni, nem beszélve az okról, ami miatt gondolkodás nélkül igent mondasz a szerelmednek.2. A ceremónia a legjobb része az egésznek

Van valami egészen elragadó az egész szertartásban. A hagyományok, az eskütételek, az érzelmes hangulatban lévő családtagjaid és a barátaid életed egyik legkülönlegesebb élményét adják Neked. A mi tanácsunk pedig? Őrizd meg ezeket a pillanatokat. Még szükséged lesz rá életed elkövetkező részében.


3. Sírni fogsz, az biztos

Persze, ez nem igazán titok, hogy itatod majd az egereket, hiszen mindenki figyelmeztet rá előre, hogy ez elkerülhetetlen. A legjobb, amit tehetsz, hogy lelkiekben felkészülsz a könnyezésre. Mindenképpen legyen Nálad zsebkendő, és vízálló szemfestéket használj, valamint legyen kéznél egy pár rúzs, és szempillaspirál is, amiket gyorsan felkenhetsz.4. Már fáj az arcod a sok mosolygástól

Sok száz kép készül majd, és mindegyiken mosolyogsz majd, hiszen ez a legszebb napod. Mindenekelőtt a lelki társadnak teszel fogadalmat.Sem a hivatalos hangulattal, sem pedig az észveszejtő mulatozással kapcsolatban nincs semmi okod arra, hogy megfagyjon a tekinteted (még akkor se, ha éppen esik az eső).5. Elbűvölnek a szerelmes érzések és a vendégek kedvessége

Egyetlen ok van erre a jelenségre: Te! Te és a leendő házastársad minden figyelmet megérdemeltek. Lehet, hogy nem tudsz majd ebédelni úgy, hogy annyi ember beszélget körülötted, és villognak a vakuk. Egy-egy nagymamás arc-csipkedés és főiskola haveri viccelődés között elmerengsz azon, milyen megható is az, hogy mennyire törődnek Veled.Kép forrása
6. Szükséged van egy kis egyedüllétre is

Megvan rá minden esély, hogy annyira túlcsordulsz az érzelmektől, hogy szükséged lesz egy kis időre, amit magaddal tölthetsz, vagy kettesben az újdonsült férjeddel. Vannak percek ezen a napon, mikor nagyon is szükséged van erre, hogy átgondold/átgondoljátok, mi legyen a következő lépés.7. Kicsit kimerült vagy

Nézzünk szembe a tényekkel, valószínű, nem sokat aludtál az esküvő előtti éjszakán. Mielőtt elkezdenél stresszelni a dolgokon, adunk egy príma tippet: a szem alatti korrektor a kialvatlanság nyomainak eltüntetésére kiváló megoldás.


8. Nem minden úgy lesz, ahogy eltervezted

Egy magasztos napon is mehet tönkre valami. Lehet ez a valami kis dolog, vagy akár nagy, próbáld meg a megoldást keresni. Tedd fel először azt a kérdést: megoldható könnyen is? Nagyon belezavar majd az események természetes folyásába? A vendégek így is jól szórakoznak? Te is jól érzed magad? Ha a kérdésekre könnyen "igennel" felelnél, akkor nincs ok aggodalomra. Csak menj és élvezd az ünnepséget, szabadulj meg a negatív gondolatoktól, és ne bonyolódj felesleges drámákba.9. A legvarázslatosabb pillanat úgy alakul, ahogy legkevésbé képzelted el

Biztosak vagyunk benne, hogy a nap legfényesebb pontja az lesz, amire nem is számítanál. Egy pár lopott perc a leendőbeliddel, egy nagy ölelés az édesapádtól, vagy akár egy rögtönzött beszéd a főiskolai szobatársadtól mind-mind olyan dolgok, amik megváltoztathatják azt, amit eddig a világról gondoltál.10. Másként érzel, mint azelőtt

Még ha évekig együtt is éltetek eddig a pároddal, a házasság által lesz az egésznek egy "hivatalos íze". Akár nem fogod fel lényeges különbségnek, akár egy jelentőségteljes változásként éled meg, mindenképpen úgy tűnik, hogy ki kell békülnöd ezzel a gondolattal, hiszen ez egy igazi egyezségnek tűnik, és valóban  az is!


Kép forrása
30+ esküvői szokás a nagyvilágból

Számtalan régi és új szokás, babona létezik arról, hogy mit kell tennie az ifjú párnak az esküvőn ahhoz, hogy utána hosszú, boldog házasságban éljenek. A csokordobástól a rizsszórásig ezek a szokások még ma is elképesztően népszerűek.

Ez nem csak nálunk van így, a világ minden kultúrájában élnek az esküvőhöz és a házassághoz kötődő hagyományok. A BRIDES magazin összegyűjtött néhány különleges esküvői szokást a nagyvilágból, ezeket mutatjuk most meg nektek.

1. Örményország


Ha szeretnéd megpillantani jövőbeli házastársadat, majszolj el egy adag sós kenyeret! Egy örmény szokás szerint ha megeszel egy szelet magas nátriumtartalmú kenyeret, álmodban megjelenik majd a jövendőbelid. Figyelem: a kenyeret mindenképp a nagymamádnak vagy egy boldog házasságban élő középkorú nőnek kell elkészítenie!2. Kongói Demokratikus Köztársaság


Ti el tudjátok képzelni, hogy az egész ceremónia és lagzi alatt egyszer se mosolyodjatok el? Mi nem nagyon, pedig a kongóiaknál éppen ez a szokás. A menyasszony és a vőlegény nem mutathatják ki az örömüket, különben azt jelzik, hogy nem is gondolják komolyan a házasságukat.3. Franciaország


Ha nem ez az egyik legőrültebb esküvői szokás a világon, akkor nem tudjuk, micsoda. A friss házasokat Franciaországban régebben arra kényszerítették, hogy egy valódi vécécsészéből egyék-igyák meg az esküvői maradékokat, és addig nem hagyták őket magukra a szobájukban, míg az egész el nem fogyott. Az egésznek az volt a célja, hogy erőt adjon nekik a nászéjszakára.
A maradékokat mára csokira és pezsgőre cserélték, de a vécécsészében való tálalás érthetetlen módon még mindig előfordul...


4. Kína


Az örök szerelem titka a kínaiak szerint az, ha a jövendőbeli férj többször meglövi nyíllal a menyasszonyát, majd összegyűjti a nyilakat és kettétöri őket a ceremónia alatt. Reméljük, a nyílhegyeket nem felejti el levenni róluk...

Egy másik hagyomány szerint a menyasszony családja felbérelt egy "szerencsehozó nőt", vagyis olyan asszonyt, akinek él a férje és sok gyerekük van, aki többek között a menyasszonyt kísérte el a vőlegény házáig. A "szerencsehozó" nő a hátán vitte ki a menyasszonyt egy úgynevezett szedán székhez, amit ékesen feldíszítettek. Útközben a vendégek ernyőkkel védték a menyasszonyt és rizzsel dobálták a széket, ami többek között az egészség és bőség szimbóluma az ázsiai országokban.

Manapság a koszorúslányoknak is jut szerep: az esküvő napján az ő dolguk, hogy teszteket és kihívásokat állítsanak a vőlegény elé, akinek le kell küzdenie ezeket, hogy bizonyítsa, megérdemli a menyasszonyt. Mikor végzett, még pénzzel teli borítékkal ki is kell fizetnie a lányokat!


5. Fidzsi-szigetek


A Fidzsi-szigeteken élők nem adják könnyen a lányaikat... Egy ottani hagyomány szerint mikor egy férfi megkéri a szerelme kezét annak apjától, be kell mutatnia az após előtt egy bálna fogát.


6. Mauritius


Sokan kezdenek őrült diétázásba az esküvő előtt. Mauritiuson épp ellenkezőleg! A szigetállamban egyenesen felhizlalják a lányokat ilyenkor, mert úgy tartják, hogy minél jobban tápláltak, annál jobb fényt vetnek majd a férjükre és jelzik annak gazdagságát.7. Németország


A német párok nagy hangsúlyt fektetnek a munkamegosztásra. Egy esküvői szokás szerint a vendégek porcelán tányérokat dobálnak a földre, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, a menyasszonynak és a vőlegénynek pedig fel kell takarítania a darabokat. A közös munkával jelzik, hogy együtt bármilyen kihívással megbirkóznak majd.8. Skócia


Skóciában található a menekülő szerelmesek városa, Gretna Green. Mikor évszázadokkal ezelőtt Angliában megszabták, hogy csak a 21 évesnél idősebb párok házasodhatnak, az ifjú szerelmesek, ezt kijátszandó, a határhoz közeli Gretna Greenben léptek frigyre. A városka még mindig elképesztően népszerű esküvői helyszín: évente több mint 5000 esküvőt tartanak itt, és minden hatodik skót pár ezt a települést választja.

Egy másik régi hagyomány, hogy az esküvő előtti napon az ismerősök elkapják a párt, és beborítják őket a melasztól kezdve a hamun, a liszten és a tollakon át mindennel, ebben a csinos kosztümben pedig végig kell vonulniuk az egész falun. Bár manapság elég megalázónak tűnhet, a szokás eredeti célja a gonosz szellemek távol tartása volt.9. Görögország


A vőlegény legjobb barátjának általában fontos szerepe van az esküvőkön, de a görögöknél még egy extra feladat is hárul rá: az esküvő napján neki kell megborotválnia a vőlegényt. A tisztulás után a jövendő anyós mézzel és mandulával eteti a leendő vejét.10. Guatemala


A közép-amerikai országban általában a vőlegény szülei gondoskodnak a lagziról. Mikor az ifjú pár megérkezik a helyszínre, szokás, hogy az örömanya összetör egy fehér kerámia csengőt, ami rizzsel és gabonával van töltve. A hagyomány szerint ez jólétet hoz majd a fiataloknak.11. Japán


A sintó szertartás szerint a japán menyasszonynak az esküvője napján tetőtől talpig fehérbe kell öltöznie, a ruhát, a fejdíszt és a sminket is beleértve, mert ez a hajadonságát, szüzességét jelképezi. A fejdísz szerepe, hogy eltakarja a "féltékenység szarvait", amit az anyósa iránt érez.


12. Jamaica


A szigetországban nem kímélik a menyasszonyokat. Hagyományosan a vendégsereg és a falusiak felsorakoznak az utcán, és mikor az ara elhalad mellettük, negatív jelzőkkel illetik, ha a megjelenése nem felel meg az elvárt kívánalmaknak. Ha a többség kritikusan nyilatkozik, akkor a menyasszonynak haza kell mennie, hogy másodjára is megpróbálja rendbe szedni magát.


13. Libanon


A libanoniak rögtön a közepébe csapnak: az ünneplés a vőlegény és a menyasszony otthonában kezdődik, mindkét helyen zenével, hastánccal és kiáltozással veszik körbe őket a barátaik, családtagjaik, és időnként profi táncosok, zenészek. Egy idő után mindenki a menyasszony házához gyűlik, ahol a párt áldásokkal és virágszirmokkal szórják tele, miközben elindulnak a ceremóniára.14. Norvégia


A norvégok egy különleges alkalmi tortát,  úgynevezett kransekake-t készítenek az esküvőre. Ez az emeletes finomság cukormázzal bevont mandulás gyűrűkből áll, amelyeket csökkenő méretben egymásra raknak, hogy tölcsér alakú legyen. Az üres közepébe általában egy üveg bort helyeznek, aminek felül kilóg a teteje.

Egy másik hagyomány szerint a menyasszony egy ezüst és arany koronát visel, amiről apró talizmánok lógnak. Ahogy mozog, a talizmánok csilingelő hangja elriasztja a rossz szellemeket.15. Kenya


A maasai törzs egyik szokása szerint az esküvő után, mielőtt az ifjú pár hazatérne, a menyasszony apja leköpi a lányát. A célja, hogy ne mutatkozzon túlságosan támogatónak a fiatalokkal szemben, nehogy azzal esetleg megkísértse a sorsot.


16. Indonézia


Indonéziában a házasságuk első három napját otthon bezárva kell töltenie az ifjú párnak, nem léphetnek ki a házból. A zajos esküvő után ez a kis nyugalom és kettesben töltött idő egyáltalán nem hangzik annyira szörnyen.


17. Oroszország


Az oroszok igen egyszerűen döntik el, ki számít a család fejének. Az ifjú házasoknak közösen kell elfogyasztaniuk egy édes péksüteményt, amit búzával és egybefonódó gyűrűkkel díszítenek a bőség és a hűség jelképeként. Amelyikük kéz nélkül a nagyobb falatot harapja ki belőle, azt tekintik a döntéshozónak.

Egy másik ottani szokás, hogy a tiszteletadás jeleként a párok a Kremlin közelében, az Ismeretlen Katona sírjánál készítenek esküvői fotókat, majd virágokat helyeznek az emlékműre.

Mielőtt azonban egyáltalán eljutnának eddig, a hagyomány szerint az esküvő reggelén a vőlegénynek el kell mennie a menyasszony szüleihez, és be kell bizonyítania a rátermettségét. Erre két lehetősége van: vagy ajándékokkal halmozza el a családot, vagy megszégyeníti magát azzal, hogy táncol és énekel, amíg a szülők azt nem mondják, hogy elég volt.


18. Pakisztán


Egy ottani szokás szerint a menyasszony lánytestvéreinek és női unokatestvéreinek el kell lopniuk a vőlegény cipőjét. Ha épségben vissza akarja kapni, váltságdíjat kell fizetnie.


19. Nigéria


A nyugat-afrikai országban az egyik szórakozást egy teve biztosítja, aki a ceremónián ritmikus dobszóra járja a táncot.


20. Pápua Új-Guinea


Az állam egyes vidéki területein a házasságnak ára van: a szülők fizetnek, hogy valaki feleségül vegye a lányukat! Az árat előre egyeztetett számú malacokban és kagylókban mérik. Az állatokat utána levágják és felszolgálják az esküvőn.


21. Fülöp-szigetek


Egy itteni szokás szerint az ifjú házasok két galambot, egy hímet és egy nőstényt engednek a levegőbe az esküvő napján. A galambpár a menyasszony és a vőlegény harmonikus együttélését jelképezi.


22. Kuba


A menyasszonytánc Kubában is szokás. Minden férfinak, aki megtáncoltatja az arát, pénzt kell a menyasszonyi ruhára tűznie, hogy segítsen a párnak finanszírozni az esküvőt és a nászutat.


23. Törökország


Az esküvő napján a török vőlegény barátai összegyűlnek az otthonánál, és leszúrják a földbe az állam zászlaját (vörös alapon fehér félhold és csillag). Az országrésztől függően gyümölcsök, zöldségek, helyenként akár tükrök is kerülnek a tetejére. Ha elkészültek, az jelzi, hogy elkezdődött az esküvői ceremónia.


24. Venezuela


A venezuelaiak bújócskáznak az esküvőn: egy ottani szokás szerint a párnak szerencsét hoz, ha sikerül észrevétlenül elillanniuk a lagziról. A vendégek ellenben azzal biztosíthatják maguknak a jó szerencsét, ha rajtakapják őket a menekülésen.


25. Wales


A walesi menyasszonyok csokrában gyakran található mirtusz, a szerelem szimbóluma. A csokor eldobása helyett egy-egy hajtást adnak belőle a koszorúslányoknak. A hiedelem szerint ha egy lány elülteti és kihajt, ő lesz a következő menyasszony.

Régebbi időkben szokás volt az is, hogy amikor egy férfi szerelembe esett és készen állt a házasságra, fából díszes kanalakat faragott, amit aztán a kedvesének ajándékozott. Mellé dekorációként gyakran adtak kulcsokat (ami a szívéhez vezető utat jelképezte) és gyöngyöket (annyit, ahány gyermekben reménykedett a férfi).


26. Mongólia


Azt hiszed, neked van nehéz dolgod az esküvő dátumának kiválasztásakor? Gondold újra! Mongóliában a párnak, mielőtt kitűzhetnék az időpontot, meg kell ölniük egy kiscsirkét, és megkeresni a máját. Ha egészséges, akkor kitűzhetik a dátumot, de ha nem, akkor addig kell folytatniuk, amíg egészségeset nem találnak...


27. Írország


Itt sem egyszerű a menyasszonynak: a helyi folklór szerint végig, amíg újdonsült férjével táncol, mindkét lábát a földön kell tartania, különben gonosz tündérek fogják magukkal ragadni.


28. Francia Polinézia


A Marquises-szigeteken az esküvő végén a menyasszony rokonai lefekszenek a földre szorosan egymás mellé, és az ifjú párnak keresztül kell sétálnia rajtuk, mint egy emberi szőnyegen... Aú!


29. India


Az indiai menyasszonynak teljesen felesleges az ékszer. Gyakori, hogy közeli barátnőivel az esküvő előtt hennafestésen vesz részt, ahol órákon keresztül díszes motívumokkal rajzolják tele a bőrüket. A csodaszép tetoválás körülbelül két hétig marad meg.

Ha a menyasszony abban az időszakban született, amikor az asztrológia szerint a Mars és a Szaturnusz egyaránt a hetedik házban tartózkodnak, akkor átkozottnak mondták, és házasság esetén korai özvegységre számíthatott. Az ellenszer: legelőször egy fához kell hozzámennie, aztán kivágnia, hogy megtörje az átkot.


30. Peru


A perui esküvőn csokordobás helyett a torta által derül ki, hogy melyik egyedülálló lány megy férjhez legközelebb. Apró medálokhoz és egy hamis gyűrűhöz szalagokat kötnek, és ezeket beépítik a torta közepébe. Akinek a karikagyűrűvel ellátott szelet jut, az lesz a következő menyasszony.


31. Románia


Nem messze tőlünk él a menyasszonyrablás hagyománya, amikor is a vendégek "elrejtik" a menyasszonyt egy titkos helyre, a vőlegénytől pedig váltságdíjat követelnek azért, hogy visszajuttassák hozzá. Általában alkoholt kérnek, extrémebb esetekben pedig még az is lehet, hogy szegény srácnak az egész vendégsereg előtt kell szerelmes dalokat énekelnie.32. Svédország


A féltékenységnek nincs helye a svéd esküvőn. Egy ottani szokás szerint valahányszor a menyasszony elhagyja a termet, minden hölgy szabadon nyomhat egy puszit a vőlegény arcára. Mivel a svédek nagy hangsúlyt helyeznek a nemek egyenlőségére, természetesen fordítva is működik a dolog, az urak is megpuszilhatják a menyasszonyt.


Vicces tanácsok házasulóknak idős pároktól

A You're So Pretty lifestyle oldal szerkesztői összegyűjtötték néhány idős házaspár bölcsességét, akiknek kapcsolata már kiállta az idők próbáját. Nemcsak megmosolyogtatnak ezek a tanácsok, hanem tanulhatunk is belőlük egy-két dolgot a boldog, egészséges kapcsolatok titkáról.  Férjektől:

1. Ismered azt a klisét, hogy "A feleségednek mindig igaza van." ? Nagyon idegesítő, ugyanakkor nagyon is helytálló. Minél hamarabb megtanulod elfogadni ezt a tényt, annál kevésbé fogsz beleőrülni a házasságba.

2. Kevés olyan dolog van, amit egy meglepetés csokor virág és egy kellemes éttermi vacsora nem tudna megoldani.

3. Mikor a feleséged beszél, mindig figyelj oda. Ha túl sokat beszél, legalább tettesd, hogy figyelsz.

4. Sose hagyd, hogy a feleséged dühösen menjen aludni, mert ez azt jelenti, hogy másnap nem lesz reggeli.

5. Mindig vegyétek figyelembe egymás erősségeit, mikor felosztjátok a házimunkát. Mindig hagyom, hogy ő vásároljon be, én meg úgy teszek, mintha időnként a vízvezetékeket nézném.

6. Ha megkérdezed a feleségedtől, mi a baj, a "Semmi." mindig egyenlő azzal, hogy "Valami, amire nagyon sürgősen rá kell jönnöd magadtól."


Feleségektől:

7. Mindig fektess energiát abba, hogy kicsinosítsd magad a férjednek. Egy kis rúzs és egy szép ruha eltereli a figyelmét a tényről, hogy vettél egy új rúzst és egy szép ruhát.

8. Ne kezeld gyerekként a férjedet, mindegy, mennyire viselkedik úgy.

9. Mindig jusson eszedbe, hogy a férjed valaha megtetszett neked. Nem számít, hogy ez most mennyire hihetetlennek tűnik.

10. Mindig hagyj valamit a képzeletnek is. A férjem még sosem látta, ahogy az orromban turkálok vagy a vécén ülök, pedig 38 éve együtt vagyunk!

11. Sose hagyd, hogy a férjed éhes maradjon. Nagyobb az esélye, hogy igent mond bármire, ha
túlságosan tele a gyomra a vitához.


Ebben pedig mindketten egyetértenek:

12. Ha mindig kézen fogva sétáltok, sose kell majd botot vagy járókeretet vennetek, ha eljön az ideje. Fogjátok fel úgy, mint megtakarított pénz!

13. Fogadd el a párod furcsa szokásait (csak ígértesd meg vele, hogy sosem csinálja vendégek előtt).

14. Mikor már csak egy hajszál választ el attól, hogy megfojtsd a párodat, ekkor kell azt mondani neki, hogy elugrasz a boltba venni pár dolgot.

15. Ne a gyerekeket állítsátok a házasságotok középpontjába, mert hamar felnőnek és elhagynak titeket!

16. Kérés nélkül is tegyetek apró szívességeket egymásnak, például rakjatok fogkrémet a másik fogkeféjére, vagy egy adag whiskey-t a teájába.

17. Ne felejts el nevetni! Együtt, egymással, és időnként egymáson.

Egyetértetek ezekkel a tanácsokkal? Ti mivel egészítenétek ki a listát?